Pivovar

Na Jesenského ulici č. 4 stojí dvojpodlažná budova pivovaru z druhej polovice 17. storočia. Miestnosti sú čiastočne zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Našli sa tu zvyšky renesančných sgrafít. Východne od Mýta na Pivovarskej ulici sa nachádza ďalšia národná kultúrna…

0 Comments

Socha J. Nepomuckého

Socha J. Nepomuckého Severne od radnice stála na vysokom podstavci plastika sv. Jána Nepomuckého, ktorú tu nechal postaviť majiteľ Budatínského panstva, pod ktoré mesto takmer počas celej svojej existencie spadalo, gróf Ján Nepomuk Suňog v roku 1761. Plastika stála…

0 Comments

Rodný dom Andreja Majera

Rodný dom Andreja Majera Rodný dom kňaza a básnika Andreja Majera - Dlhomíra Poľského. V roku 1937 bola na priečelie domu umiestnená pamätná tabuľa, ktorú zhotovil akademický sochár František Smilauer.

0 Comments

Vila

Vila (Belanského 75) Secesný objekt s dobou výstavby na prelome 19. a 20. storočia, pričom suterén je staršieho vzniku, predstavuje v meste ojedinelý typ vily. V minulosti mal objekt obytnú funkciu a bol využívaný notariátom. V súčasnosti slúži mestským neziskovým organizáciám pre ich aktivity.

0 Comments

Meštiansky dom (č. 195)

Pôvodne jednopodlažný, podpivničený, renesančný objekt bol prestavaný v baroku o jedno nadzemné podlažie a prefasádovaný novým tvaroslovím. Súčasnú podobu dostal v roku 2020 komplexnou obnovou. V nike 2.nadzemného podlažia je umiestnená  pieskovcová polychrómovaná socha Panny Márie, tzv. Immaculata.

0 Comments

Hotel Mýto

Historická budova Mýto, tzv. panský dom, sa nachádza v centre mesta. V minulosti tu býval richtár a konali sa tu zasadnutia mestského súdu. Volali ho aj "veľká krčma". V roku 1904 po vyhorení mesta bola budova značne poškodená. Urbárska…

0 Comments

Kúria

Pôvodne jednopodlažná podpivničená kúria bola postavená začiatkom 16.storočia. Baroková prestavba v druhej polovici 18.storočia dala objektu ďalšie nadzemné podlažie a prefasádovanie priečelia. Súčasnú podobu dostala kúria na konci 20. storočia. Oproti Kostolu sv. Jakuba sa nachádza objekt defi- novaný ako kúria.…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load