Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Stavba kostola vznikla rozšírením kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1738. Pod ňou sa nachádza krypta, v ktorej je pochovaná manželka zakladateľa kaplnky richtára Mikuláša Kubicu. V roku 1801 začala stavba rozšírenia kaplnky na kostol, v roku 1811 bol kostol postavený. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do priečelia. Pôvodná, hmotovo nižšia sakristia je pričlenená k východnému nárožiu lode kostola. Nová sakristia na pravej strane vypĺňa priestor medzi južným nárožím lode a opornými piliermi, podopierajúcimi klenbu polkruhového uzáveru lode. V hlavnej pozdĺžnej osi je pred vstup predstavaná predsieň.

When the acid parish had more than 20 thousand believers, the decision that the urban walls should be built and the cemetery next to it was made. It didn’t take long and in 1801 it began to be extended to the current Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary.