Kostol sv. Jakuba

Národná kultúrna pamiatka

Predpokladaný vznik kostola je datovaný na rok 1284. Kostol je trojloďová stavba s polygonálnym uzáverom svätyne. Veža je predstavaná pred čelnú fasádu hlavnej lode, pred vežou v hlavnej pozdĺžnej osi je predstavaná prízemná predsieň. V priestore medzi západným nárožím lode a juhozápadnou fasádou veže je umiestnená Kaplnka sv. Kríža (doba vzniku rok 1740). Hmotovo nižšia sakristia je pričlenená k východnému nárožiu lode kostola. V roku 1904 požiar zničil kostol a po obnove dostal súčasnú novorománsku podobu. V kaplnke je umiestnený oltár a lavice z 2. polovice 18. storočia. Pod kaplnkou sa nachádza krypta, v ktorej sú pochované telesné pozostatky kňaza Štefana Felixa a jeho sestry.

Na samotnom severnom okraji pamiatkovej zóny sa nachádza Kostol svätého apoštola Jakuba staršieho,
pravdepodobne z roku 1289. Po požiari v roku 1904 bol zrekonštruovaný v neorománskom štýle podľa návrhu architekta Juraja Cíglera, stavbu realizoval tešínsky staviteľ Ján Fulda. Ku kostolu je pristavaná z južnej strany Kaplnka svätého kríža z roku 1740 s nádherným barokovým oltárom a dvoma radmi kostolných lavíc, z ktorých čelné majú predné steny bohato vyrezávané. Pred kostolom stojí barokový pieskovcový kríž z roku 1796.

Church of St. Jakub originally a Gothic object from 1284. In 1431, it was destroyed by Hisites and from 1429 to 1710 it was in the hands of Luterans. In 1740 the Chapel of St. Cross was added to the entrance of the church.