Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 15.12.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnil workshop, ktorý sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva so žiakmi siedmeho (predmaturitného) ročníka. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 12.12.2023 sa na ZŠ Hurbanova v Martine uskutočnil workshop, ktorý sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva so žiakmi siedmeho ročníka. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké sú…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 8.12.2023 sa konali workshopy pre druhákov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v bilingválnej sekcii. Workshop trval 45 minút. Študenti boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, pričom sa zapojili do aktivity, kde spolupracovali v pároch pri kreslení vianočného stromčeka.…

0 Comments

Ambasádor Dobrovoľníctva

Dňa 7.12.2023 prebehol workshop pre žiakov piatej základnej školy Slovenských Partizánov v Považskej Bystrici. Workshop trval 45 minút. Žiaci boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, aktívne sa zapájali do činnosti, kde spolupracovali v pároch pri kreslení vianočného stromčeka. Pri tejto…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 6.12.2023 sa konali workshopy pre prvý ročník študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Trvanie workshopu bolo 45 minút. Študenti boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, pričom sa sami aktívne zapojili do aktivity, kde spolupracovali v pároch na kreslení…

0 Comments
image 122
image 122

Ambasádor Dobrovoľníctva

Dňa 5.12.2023 prebehol workshop pre štvrtákov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, v bilingválnej sekcii. Workshop trval 45 minút. Študenti sa oboznámili s významom dobrovoľníctva prostredníctvom aktivity, kde spolupracovali v pároch na kreslení vianočného stromčeka. Pričom jeden z páru…

0 Comments

Ambasádor Dobrovoľníctva

Dňa 29. 11. 2023 sa uskuročnil workshop pre prvý ročník študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bilingválna sekcia. Workshop trval 45 minút počas. Študenti boli poučení o význame dobrovoľníctva a tom, čo vlastne dobrovoľníctvo je pomocou aktivity v ktorej spolupracovali v pároch pri…

0 Comments
image 13
image 13

Školenie lektorov Ambasádor Dobrovoľníctva

Od 16. do 19. novembra 2023 sa v nádhernom prostredí Oščadnice v Hoteli Bocý konalo inšpirujúce a obohacujúce školenie, ktoré malo za úlohu vyškoliť nových mladých ambasádorov dobrovoľníctva. Toto školenie sa stalo dôležitým krokom v budovaní generácie lídrov dobrovoľníctva,…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load