Ambasádor dobrovoľníctva

  • Post author:
  • Post category:KDC 2023
image 124

Dňa 6.12.2023 sa konali workshopy pre prvý ročník študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Trvanie workshopu bolo 45 minút. Študenti boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, pričom sa sami aktívne zapojili do aktivity, kde spolupracovali v pároch na kreslení vianočného stromčeka. Jeden z páru používal iba svoju nedominantnú ruku, zatiaľ čo druhý mu pomáhal. Po skončení aktivity boli študenti vyzvaní na zamyslenie sa nad jej cieľom. Následne im boli predstavené rôzne formy dobrovoľníctva prostredníctvom krátkeho dotazníka a jeho následného vyhodnotenia. Študenti mali otázky k danej téme, čím aktívne prispeli k priebehu workshopu, ktorý prebiehal hladko a bez problémov.

image 126
image 125
nivam