“ART of Changing”

“ART of Changing”

Projekty 2018

“ART of Changing”

Erasmus+ Mobility for Youth Workers in Romania – 2 Training Courses on NLP and Coaching techniques.

>>the happening on video<<

The first mobility took place in Avrig, Sibiu and it fully focused on building up the foundation skills of a NLP Practitioner and Coach (Neuro Linguistic Programming).  The second mobility focused on developing further the skills through practice within the group and complement with new methods that are applicable among the target groups. The groups was located in Slanic Moldova (Bacau). The trainer, Stephen Molnar has more than 30 years experience as a psychotherapist and NLP Master Trainer and his wealth of expertise in working with NLP and Coaching, simply generated an auspicious feedback from the participants in both training courses.

 

So who was there? We gathered 18 participants from 6 countries: Italy (MV International ENGO), Bulgaria (YoutHub NGO), Hungary (SABAI Training NGO), Poland (Grupa Dzialania NGO), Slovakia (SYTEV NGO) and of course the organiser from Romania (Friends of Romanian Children NGO). The selected participants work with young people with fewer opportunities in their local communities. For example the participating youth workers from Bulgaria work in schools in Veliko Tarnavo and already started to disseminate those tools among fellow teachers and working with children in extra-curricular activities. The same is reported from by the youth-workers in Slovakia who work with the similar target group using the methods for creating guidance among students who are in their teenage period. Youth workers participating from Italy, Poland, Hungary and Romania are making use of the techniques in Erasmus+ trainings and exchanges as well as in organising workshops for school children in the areas of activity.

What happened?

The activities as you can see have been focused on non-formal education activities, the participants experiencing the NLP and Coaching methods themselves for maximising the learning and understanding of how those work. Activities varied from using forms of dancing, sound, mindfulness to applied NLP methods like Neurological Levels of Change or Time Lines. We reached a common conclusion with the other participating organisations and participants: the impact increases as the youth workers are going themselves through the personal development learning curve.

Maybe you are wondering if those people had any breaks or  fun. Of course! In Avrig we went for long walks and reflection activities, we’ve built bridges and explored the nature. In Slanic Moldova we spent one day visiting the applicant organisation in Harja and organise activities with the children (in the Snow). We also celebrated the birthday of the Hungarian organisation leader and had fun with karaoke contest…half of the groups hustling to reach the only one microphone.

The Future Cooperation.

All the youth workers are in touch even now, after 3 months and some planning follow-up projects in the Erasmus+ framework (Italy and Romania TC for Youth Workers; Bulgaria School Exchange activity; Bulgaria and Romania TC for youth entrepreneurship) as well as European Solidarity Corps activities. At the request of the participants and the organisations we are organising a follow-up project Training 4 Trainers for February 2019 deadline.

We are happy to have shared such a great opportunity with participants, exchanging ideas, cultural backgrounds, cooperation, dances, food and jokes.

 

 

Thank you to all of our partners , participants and local stakeholders who supported in implementing this project successfully!!!

Until Next time!

 

Check the video summary here.

Video credit: Vlad Pandichi

Photo credits: Beatriz Jordao and Narcisa Morosanu

Participate

Participate

Projekty

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

*Nový projekt, Tréningový Kurz pre 18+ ročných.. Už si sa prihlásil/a? #sytev#Erasmusplus

Názov projektu: „Participate“

Typ projektu: Tréningový kurz
Dátum: 17.03.2019-24.03.2019

Téma projektu : “V Infopacku nižšie👇👇👇

Počet účastníkov: 3 účastníci 18+

Prihlásenie: 🔴🔴🔴 https://sytev.typeform.com/to/oYdgne 🔴🔴🔴
Deadline na prihlásenie: SOBOTA, 20:00 

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: 💥 bezplatná 💥

Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2 – C2, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://drive.google.com/open?id=1pGi7YjV7ixgq3poHYEX763NIWUsAweos

GRANDMA’S WEDDING CHEST

GRANDMA’S WEDDING CHEST

Projekty

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

*Nový projekt, Mládežnícka výmena pre 18+ ročných.. Už si sa prihlásil/a? #sytev #Erasmusplus

Názov projektu: „GRANDMA’S WEDDING CHEST“

Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 05.05.2019-10.05.2019

Téma projektu : “V Infopacku nižšie👇👇👇

Počet účastníkov: 4 účastníci 18+

Prihlásenie: 🔴🔴🔴 https://sytev.typeform.com/to/oYdgne 🔴🔴🔴
Deadline na prihlásenie: Nedeľa, 20:00 

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: 💥 zdarma 💥

Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2 – C2, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://drive.google.com/file/d/0Bx53WBOxCH3nYjFQY3I3MmdCUXVGdm1FLTJZMDhjZDRWSFdj/view?usp=sharing

Guiding Counter-Identities in Shaping Collectivities

Guiding Counter-Identities in Shaping Collectivities

Projekty

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

*Nový projekt, Tréningový kurz pre 18+ ročných.. Už si sa prihlásil/a? #sytev #Erasmusplus

Názov projektu: „Guiding Counter-Identities in Shaping Collectivities“

Typ projektu: Tréningový kurz
Dátum: 11.04.2019-17.04.2019

Téma projektu : “V Infopacku nižšie👇👇👇

Počet účastníkov: 2 účastníci 18+

Prihlásenie: 🔴🔴🔴 https://sytev.typeform.com/to/oYdgne 🔴🔴🔴
Deadline na prihlásenie: Nedeľa, 20:00 

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: 💥 zdarma 💥

Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2 – C2, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

I§nfopack: https://drive.google.com/file/d/0Bx53WBOxCH3nRDFkdm1wem1hR0pHWG1BVFZtczFIb1NVcElz/view?usp=sharing

I NEE[T] ART- Cyprus

Projekty

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

Nový projekt, Tréningový Kurz pre 18+ ročných #sytev #Erasmusplus

Názov projektu: „I NEE[T] ART“

Typ projektu: Tréningový kurz
Dátum: 01.04.2019-07.04.2019

Téma projektu : “V Infopacku nižšie👇👇👇“

Počet účastníkov: 2 účastníci 18+

Prihlásenie: 🔴🔴🔴 https://sytev.typeform.com/to/oYdgne 🔴🔴🔴
Deadline na prihlásenie: PONDELOK, 20:00 ❗❗❗

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: 💥 participation fee 40€ 💥

Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2 – C2, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://drive.google.com/open?id=0Bx53WBOxCH3nMUh3ZTJWQTJLOV9odlpxeGtvYWxzeklRTjdz

Voľný čas v Kysuckom Novom Meste

Voľný čas v Kysuckom Novom Meste

Mládež

V KYSUCKOM NOVOM MESTE DOSTATOK “PONÚK” NA TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU NIEJE, AVŠAK  SITUÁCIA SA ZLEPŠUJE

Základom dobrej výchovy mládeže mimo domáceho prostredia je zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času.

Voľný čas je dôležitý v živote človeka a to v každom veku. Je to čas oddychu, uvoľnenia, relaxácie, zábavy, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Človek vo svojom voľnom čase uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľna a slobody, kedy sa človek môže uvoľniť od svojich povinností  a vykonávať činnosti podľa svojich záujmov, potrieb…

Obce by mali vytvárať možnosti na trávenie voľného času, a to čo najrozumnejšie. Trendom v takomto komunitnom vývoji sú napríklad komunitné centrá, ktoré umožňujú mladým ľuďom združovať sa a kde trávia svoj voľný čas pod “kontrolou”.

Ďalej mladí ľudia trávia svoj voľný čas v školských kluboch, využívajú školské zaújmové útvary, centrá voľného času, knižnice, kiná, bary, kluby, ulicu…

Kde trávi voľný čas Kysucká mládež? a kde by ho chcela tráviť?

Z monitorovania môžme vyčítať, že Kysucká mládež najviac  využíva vo voľnom čase školské zaujímové útvary, Mestský športový klub a kultúrne podujatia.

Na poslednom mieste sa umiestnilo centrum voľného času, pretože jeho cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí sú študentami základnej školy.

 

Centrum voľného času svätého Jakuba sa umiestnilo o niečo vyššie ako klasické centrum voľného času, a to preto, pretože centrum voľného času svätého Jakuba už pracuje s deťmi a mládežou od základnej školy až po 30 rokov.  Momentálne je centrum svätého Jakuba jedná z mála organizácií, pôsobiacich v Kysuckom Novom Meste, ktorá aktívne pracuje s mládežou. Avšak záujem nieje vysoký.

 

Mladí ľudia využívajú vo svojom voľnom čase rôzne zaújmové útvary, školské krúžky. Školské krúžky su pekný príklad zmysluplného trávenia voľného času, avšak mimo školy a cez prázdniny deti a mladí ľudia takéto možnosti strácajú. Zaujímavé by bolo vidieť pracovať školu so svojimi študentami počas víkendov a prázdnin.

 

Agroenterpreneurship

Projekty 2018

Our organisation, SYTEV selected us – Maria Mancová and András Takács – to take part in the project called Agro-entrepreneurship Accelerator Training in Larnaca, Cyprus.

We started our journey on the 20th November in Larnaca, where we arrived at the night. From the Larnaca Airport we found the hotel easily, because our organiser, Angelos made a very detailed info-pack about everything. At the hotel they waited us and everything was prepared for our arriving.

The first day we started with lot of smart ways to know each other. This helped us later to work as a team. We had a lot of task, where we had our chance to show what we know about the topic. At the evening we had our first International night (yes, the 1st… we had more, because there were participants from 15 countries, so one night was not enough). We took a lot of Slovakian food and drink, what was very popular in this international group.

Everyday was started with an energiser to make the team concentrated – these programs made us laugh too! Then we had to make presentations and projects in small, 4-6 member groups. The people of the groups were always changing, so we had chance to know each participant and their knowledge about the topic. During the training we heard a lot of interesting and smart things about Agro-entrepreneurship, what made us motivated to start our business too! During one program we learned about amazing people in this kind of business, who don’t just earn money, but helps for the people, the country and for our planet too!

On the last day, when we had our knowledge extended by the previously tasks, we started to think about one real and innovative project, what we could start. This project had to be posted on kickstarter, in the case if we, as a young business starters don’t have enough money to begin make our idea real. (You can see our project here: https://drive.google.com/file/d/1MgiwSzMkuwNFEMGjOzSOoxy1g-ICp-rG/view?usp=drive_open ) This task was supposed to teach us the world’s real problems, and the solutions for them.

We spent one day on site visit in a BIO farm, next to Nicosia, called Riverland farm. There we saw greenhouses full of healthy vegetables, growing without pesticides. The owner of this organic farm teached us a lot of “how-to”s and hacks what we can use not just at home, but maybe in our future business too! After the greenhouse we visited the stable with lot of animal. This farm is inviting tourist too, who can eat all of these delicious Cypriot bio food. After the site visit we made a short trip to visit the capital of Cyprus, Nicosia.

Overall this course was very interesting and useful for every participant. We learned lot not just about Agriculture, but we took part in this amazing and big international group!

Fight discrimination against Roma

Projekty 2018

„Uteč z konfortnej zóny!“- znela prvá myšlienka v mojej hlave, keď som sa rozhodla prihlásiť na svoj prvý tréning Erasmus+. Téma „ Fight Discrimination against Roma“ v prihasovacom fromulári síce bola veľmi zaujímavá, no moje skúsenosti v tejto oblasti môžeme pokojne pre potreby tohto článku označiť nulou. Rómskej tematiky som sa vždy stránila, problémi s diskrimináciou Rómov vždy úspešne prehliadala a počet Rómov, ktorých som v živote stretla sa dal spočítať na prstoch jednej ruky?. Najťažšie teda bolo stlačiť „Prihlásiť sa“ a potom už bol všetko len jeden nezabudnuteľný zážitok za druhým.

Našou prvou výzvou v rámci tímu dvoch Sloveniek bolo cestovanie. Už po stretnutí na letisku Berlín Tegel sme tušili, že priama linka k nádhernému jazeru Wannsee na okraji Berlína z letiska nevedie. Spoločné cestovanie sa nám teda premenilo na prvý teambuilding pri hľadaní správnych prestupov. Nakoniec sme však šťastlivo našli náš hostel a cestou spoznali aj český tím. Dorazili sme neskoro, no príjemným prekvapením nám bolo, že vo vstupnej hale všetci účastníci sedeli usmiati, zahĺbení do konverzácií a my sme tiež rýchlo zapadli.

V prvý deň workshopov sme prešli starostlivým teambuildingom – na obed sme už skoro vedeli všetky mená účastníkov z 15tich krajín. Medzi účastníkmi sa našli pracovníci s mládežou, vedúci organizácií pre boj proti diskriminácií Rómov ale aj odborníci v rámci Rómskej kultúry. V rámci workshopov sme sa venovali všetkým témam o ktorých som pred tým nemala ani tušenia, bolo teda obtiažne držať krok, no všetci s humorom akceptovali všetky otázky. Tým nám dali tú najlepšiu príležitosť učiť sa. V rámci týždňa sme sa venovali Rómskej histórií, jazyku a kultúre, ale aj boju proti nenávisti na internete, dopade genocídy, ľudským právam, médiám…. Každý deň bol skvelý, jedinečný a nabíjajúci informáciami. Noci boli veľmi krátke a pri objavovaní mesta čas bežal veľmi rýchlo. V rámci voľna sme spoznali klasické pamiatky Berlína, no nechýbali ani galérie a múzeá.
Posledným krokom bolo vytváranie projektov v tímoch našich krajín, ktoré sme prezentovali v posledný deň projektu. Slovenský projekt má názov Vačhar (Vyjadri sa). Realizovaný bude formou kampane na soc. sieti Instagram a na základných školách v Banskobystrickom kraji. Projekt podporila Rada študentov mesta Banská Bystrica na jej novembrovom zasadnutí.
Týždeň sa zdal najkratším v mojom živote. Od nuly k projektu. Útek z komnfortnej zóny vyšiel na jednotku, ďakujem všetkým, ktorí bežali so mnou.

Mapovanie potrieb mládeže

Mládež

V Kysuckom Novom Meste prebieha mapovanie potrieb detí a mládeže. Aj Kysucké Nové Mesto sa rozhodlo zapojiť do programu Nadácie pre deti Slovenska- “Povedz nám to!” a vykonať celomestské mapovanie mládeže.


Mapovanie prinesie hĺbkovú analýzu potrieb detí a mládeže v meste, čo bude predstavovať podklad na tvorbu mládežníckej politiky v meste.

V súčasnosti súhlas s vykonaním prieskumu vydala väčšina škôl v meste, a tak sa uskutočnili aj prvé prieskumi.

“Prvé výsledky priniesli dávku optimizmu a odhlodlania”, povedal Patrik Hyll, ktorý menežuje spolu s neziskovou organizáciou SYTEV celý projekt.

Hlavným cieľom, nie je len kvalitne zmapovať názory mládeže, ale tiež poskytnúť mladým ľuďom priestor na realizáciu. Bolo by nemožné spraviť podobné mapovanie s takou veľkou cieľovou skupinou bez dobrovoľníkov. Sme radi, že sa mladí ľudia z mesta zaujímajú o tento projekt a prichádzajú nám pomáhať. Na oplátku vykonávame s mladými ľuďmi stretnutia a školenia, kde sa môžu naučiť veľa zaujímavých vecí. Nasledujúce školenie sa chystá na gymnáziu v Čadci na tému- “Ako vyzerá sociologický prieskum- komunikácia mladých s mestom”.

Našou veľkou oporou a zastrešením je Mestský mládežnícky parlament, s ktorým sme diskutovali a diskutujeme o priebehu celého projektu.

Tím si už pozerá prvé výsledky a teší sa na kompletné spracovanie .

 

Projektu  “Povedz nám to” podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a súčasťou aktivity “Zistime, čo Kysucká mestská mládež potrebuje” aktivitu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

Promoting Social Change Through Entrepreneurship

Nezaradené, Projekty 2018

 

Miesto: Sofia, Bulharsko

Dátum: 08.10.2018. – 16.10.2018

Zúčastnené krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Ukrajina, Česká republika, Holandsko, Estónsko, Slovensko, Litva

Našacesta do hlavného mesta Bulharska započala spoločným stretnutím na viedenskom letisku Schwechat. Napriek tomu, že sme sa predtým nikdy nevideli, už počasprvého momentu som cítil dobrú náladu a vedel som, že si budeme ako tímrozumieť.

  

 

Alebo…

Poúspešnom prílete a príjazde na hotel, sme boli privítaní pekným gestom zostrany organizátorov, ktorí nám odložili večeru aj napriek tomu, že smedorazili v neskorých, večerných hodinách. Celkovo bol prístuporganizátorov počas celého projektu mimoriadne ústretový a v prípadepotreby boli vždy nablízku, ochotní pomôcť. Témou projektu bolo prehĺbiťpovedomie a vedomosti v oblasti podnikania a tým pomôcťspoločnosti ako celku, či už v oblasti sociálnej alebo v oblastiživotného prostredia. Naše očakávania boli rozmanité, nakoľko to bol preniektorých účastníkov vôbec prvý tréningový kurz. Organizátori však nenechalinič na náhodu a od začiatku bolo cítiť precíznu prípravu, ktorá vyústilado kvalitného ubytovania v dobre zariadenom hoteli v centre Sofie,nadštandardnej stravy a v neposlednom prípade do kvalitných prednášoka zaujímavých workshopov.

Počascelej doby trvania kurzu sme absolvovali rôzne aktivity a praktickécvičenia, ktoré nám pomohli prehĺbiť znalosti a zručnosti, teoretickynadobudnuté počas prednášok. Školitelia boli ľudia z praxe a vedeli veľmidobre ako vysvetliť zložité veci jednoduchou cestou. Veľmi zaujímavou aktivitoubolo vytvoriť v skupine podnikateľský plán a odprezentovať ho predpublikom. Mimoriadne užitočné bolo, že sme museli pripraviť dômyselný plána načrtnúť štruktúru daného projektu, ale taktiež dôkladne a jasneodprezentovať daný podnikateľský plán, s dôrazom na formálnu úroveňprejavu a reč tela, ktoré boli neskôr zhodnotené porotou a ostatnýmiúčastníkmi. Autentickosti tiež pomohlo, že sme boli počas doby kurzu vystaveníčasovej tiesni a tým pádom sme boli nútení pracovať pod tlakom. Väčšinaaktivít bola spracovaná podobným spôsobom, s dôrazom na tímovú spoluprácua praktické využitie odprezentovaných informácií. Osobne vo mne projektzanechal hlboký dojem a mnohých účastníkov namotivoval k uskutočneniuvlastných podnikateľských myšlienok.

Bola by škoda nezmieniť tiež pekný výlet do starobylého mesta Plovdiv a zaujímavú hru, ktorou sme za pomoci rôznych hlavolamov a indícii na rôznych miestach, objavovali krásy a tajomstvá hlavného mesta Bulharska, Sofie.