Snimka obrazovky 2022 01 03 o 14.55.38
Snimka obrazovky 2022 01 03 o 14.55.38

Stratégie

Strategický_plán_rozvoja_ZIPCeM_na_roky_2021_-_2028 Strategickýplán_rozvoja_ZIPCeM_na_roky_2021-_2028 Koncepcia rozvoja informačných a poradenských služieb pre mládež v rámci siete Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR na roky 2021-2028 Koncepcia rozvoja informačných a poradenských služieb pre mládež v rámci siete Združenia Informačných a poradenských…

0 Comments
DSC00062
DSC00062

Zhromaždenia

Valné zhromaždenie 25. 02. 2021 https://www.yumpu.com/xx/document/view/65333357/valne-zhromazdenie-2021-zapisnica-prezencna-listina-uznesenie-01-2021-a-sprava-revizora-oz-sytev DSC00062   Zhromaždenie 22. 03. 2019 https://issuu.com/icmsytev/docs/za_pisnica_oz_sytev_2019 Zhromaždenie 17. 03. 2018   Zhromaždenie 03. 07. 2017   Správa revízora 19. 12. 2016   Zhromaždenie 19. 12. 2016   Interná smernica   Zhromaždenie 04.…

0 Comments
20201209 1549162
20201209 1549162

Výročné správy OZ SYTEV

Výročná správa 2020 https://issuu.com/matus10/docs/sytev-vs_2.nahlad-final Výročná správa 2019 https://issuu.com/sytev/docs/sytev_vyrocnasprava_2019_print_all_spad_2mm-min Výročná správa 2019 Výročná správa 2018 https://issuu.com/icmsytev/docs/vyrocna_sytev_2018_preview_compressed__1_ Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 https://issuu.com/sytev/docs/vyroc_na_2018 Výročná správa 2015/2016 https://issuu.com/sytev/docs/vy__roc__na__

0 Comments
2 ktoré majú zmysel
2 ktoré majú zmysel

2%, ktoré majú zmysel

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu. Vďaka Vaším 2% môžeme ďalej vykonávať aktivity pre mladých ľudí v našom meste. Na základe tejto podpory môžeme ďalej poskytovať informačné a poradenské služby, rozvíjať dobrovoľníctvo v našom regióne, ale aj…

0 Comments
ŠANCA PRE MLADÝCH 1.2
ŠANCA PRE MLADÝCH 1.2

Verejná zbierka „Šanca pre mladých“

Predbežná správa zbierky: Názov: SYTEVSídlo: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové MestoIČO: 50001248Štatutár: Lukáš HrošovskýBankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 7884 4716Číslo účtu verejnej zbierky: SK38 0900 0000 0051 7179 5461Osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky: Lukáš Hrošovský Podľa…

0 Comments

Ukončenie verejného obstarávania

Dnešným dňom, t.j. 31. 01. 2020 ukončujeme verejné obstarávanie na nákup športových potrieb z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora rozvoja športu 2019 v projekte „Športové leto“. Najlepšiu ponuku sme dostali od RMSport, ktorý ako jediný splnil…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load