Výkazy ICM 2018 – 2020 a Jednotná klasifikácia informácií

Jednotná klasifikácia informácií


Jednotná klasifikácia informácií v ICM v SR

Výkaz ICM 2020


Výkaz ICM 2020 SYTEV

Výkaz ICM 2019


Výkaz ICM 2019 SYTEV

Výkaz ICM 2018