Uvodna tabula final 1
Uvodna tabula final 1

Náučný chodník Škorčie

Prvotná myšlienka náučného chodníka v našom meste začala vznika začiatkom roka 2019. Aktívni mladí ľudia v rámci našej komunity prišli s nápadom vybudovať náučný chodník, ktorý v našom meste doposiaľ nebol. Myšlienky a plánovanie sa premenilo na skutky vďaka…

0 Comments
Skorcie fauna final
Skorcie fauna final

Animals in our forests

The Kysuce Protected Landscape Area is included in the Western Carpathians with the character of foothills and mountain fauna. Within the Carpathians, this area is characterized by only The Kysuce Protected Landscape Area which is included in the Western…

0 Comments
Skorcie flora final
Skorcie flora final

Živočíchy v našich lesoch

Chko Kysuce zaraďujeme do Zapadných karpát s charakterom podhorskej a horskej fauny. v Rámci Karpát sa toto územie vyznačuje len okrajovým výskytom veľkých šeliem. Dôležitým je ich migrácia hlavne na sever do poľska a česka. z histórie vieme, že…

0 Comments
Skorcie flora final
Skorcie flora final

Plants in our forests

The Kysuce Protected Landscape Area is characterized by a cold climate. the influence of the oceanic climate causes some rare plants to occur here, such as the common umbilical cord, the occurrence of which was found only in the…

0 Comments
Skorcie flora final
Skorcie flora final

Rastliny v našich lesoch

CHKO Kysuce sa vytnačuje chladným podenbím a vplyv oceánskej klímy spôsobuje, že sa tu vyskytujú niektoré vzácne rastliny ako pupkovník obyčajný, ktorého výskyt bol zistený len na Záhorí a Kysuciach. Ďalej to je zdrojovka pramenisková, ktorú inde na slovensku…

0 Comments
Rozhladna tabor final
Rozhladna tabor final

Lookout Tower Tábor

The old lookout tower on Tábor Hill was destroyed in the 1950s after a devastating calamity. The lookout tower serves as a view of the whole town and Dolné Kysuce, but also for fire patrols for foresters to monitor…

0 Comments
Rozhladna tabor final
Rozhladna tabor final

Rozhľadňa Tábor

Stará rozhľadňa na vrchu Tábor bola zničená v 50. rokov 20. storočia po ničivej kalamite. Rozhľadňa slúži na vyhliadku na celé mesto a dolné kysuce, ale aj na protipožiarne hliadky pre lesníkov na monitorovanie lesa a okolia. Prvotná myšlienka…

0 Comments

Observation

Perhaps everyone who knows this object hidden in our forest has never doubted or at least he thought it was a World war II bunker. The well-known Kysuce researcher Mário Janík provided us with the following explanation in his…

0 Comments

Pozorovateľňa

Azda každý, kto pozná tento objekt ukrytý v nášom lese, nikdy nepochyboval resp. si myslel, že ide o bunker z 2. svetovej vojny. Mário Janík nám v komentároch poskytol nasledovné vysvetlenie: V žiadnom prípade nejde o bunker z 2.…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load