Rastliny v našich lesoch

Skorcie flora final

CHKO Kysuce sa vytnačuje chladným podenbím a vplyv oceánskej klímy spôsobuje, že sa tu vyskytujú niektoré vzácne rastliny ako pupkovník obyčajný, ktorého výskyt bol zistený len na Záhorí a Kysuciach.

Ďalej to je zdrojovka pramenisková, ktorú inde na slovensku nenájdete. na trvalo alebo prechodne zaplavených miestach nájdeme aj bazanovec kytkový, na slovensku ojedinelý. zvonček hrubokoreňový je rastlina európskeho významu, karpatský endemit ktorý je v CHko hojne zastúpený. Za zmienku stojí aj ostrica plstnatoplodá s výskytom len v CHKO a patrí k reliktom – pozostatok flóry bežný po dobe ľadovej. Medzi subatlantické druhy vyskytujúce sa v západnej európe patrí aj ľadenec barinný, sitina kostrbatá, všivec lesný, na hrebeňoch a v inverzných polohách sa vyskytujú regionálne vzácne druhy.

Lipa pri kysuckom novom meste: chránená od roku 1973, ide o jeden z najväčších a najstarších exemplárov na kysuciach. V máji 2020 mala obvod kmeňa vo výške 1 metra 595 centimetrov.

Autor: Zuzana Václavová

Zdroj: http://chkokysuce.sopsr.sk/priroda/flora/

Virtuálnu prehliadku chodníka si môžete pozrieť tu:

https://virtualnyweb.sk/chodnik%C5%A0KOR%C4%8CIE/

Projekt „Náučné chodníky pre všetkých“ bol podporený Európskym zborom solidarity.