Bezpečne a bez nenávisti online

8.12.2023 sme na 1. základnej škole v Senici organizovali workshop pre deviaty ročník s názvom Spoločne - bez nenávisti. Cieľom tohoto workshopu bolo poukázať na nebezpečenstvo a dopad diskriminácie voči menšinám. Žiaci síce tento workshop absolvovali počas šiestej vyučovacej…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 08.12.2023 sme realizovali vzdelávacie workshopy na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci pre žiakov 2.D a 2.X triedy. Námetom workshopov bolo "Dobrovoľníctvo". Workshopy trvali 45 minút a bolí zostavené z teoretickej prezentácie, aktivít a dotazníkov. Študentov sme zoznámili…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 7.12.2023 sa na ZŠ Hurbanova v Martine uskutočnil workshop, ktorý sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva so žiakmi ôsmeho ročníka. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké sú…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 07.12.2023 sme uskutočnili workshop na Piatej Základnéj škole Slovenských Partizánov v Považskej Bystrici pre študentov ôsmeho ročníka. Téma workshopu bola „Dobrovoľníctvo“. Trvanie workshopu bolo 45 minút a zahŕňal kombináciu teoretického výkladu, aktivít a dotazníkov. Študentov sme oboznámili s konceptom…

0 Comments

Bezpečne a bez nenávisti

Na Základnej škole Jána Hollého v Borskom Mikuláši sa 6. decembra 2023 uskutočnili dva vzdelávacie workshopy s názvom "Spoločne - bez nenávisti". Tieto workshopy mali za cieľ rozvíjať porozumenie, toleranciu a uvedomenie si predsudkov medzi žiakmi. Prvý workshop sa konal…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load