Ambasádor dobrovoľníctva

image 45

Dňa 07.12.2023 sme uskutočnili workshop na Piatej Základnéj škole Slovenských Partizánov v Považskej Bystrici pre študentov ôsmeho ročníka. Téma workshopu bola „Dobrovoľníctvo“. Trvanie workshopu bolo 45 minút a zahŕňal kombináciu teoretického výkladu, aktivít a dotazníkov. Študentov sme oboznámili s konceptom dobrovoľníctva, vysvetlili sme, prečo je dobrovoľníctvo prospešné a informovali sme ich o rôznych oblastiach dobrovoľníctva. Všetci študenti sa aktívne zúčastnili aktivity s názvom „Vianočné stromčeky“, kde vytvárali kresby vianočných stromčekov s určitými fyzickými obmedzeniami. Študenti sa pri tejto aktivite bavili a prejavili aktívny záujem pri následnej reflexii. Na záver workshopu nám položili rôzne otázky týkajúce sa témy a my sme sa snažili poskytnúť im čo najlepšie odpovede. Celý workshopu prebehol bez problémov.

image 46
image 47
nivam