Ambasádor dobrovoľníctva

image 50

Dňa 08.12.2023 sme realizovali vzdelávacie workshopy na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci pre žiakov 2.D a 2.X triedy. Námetom workshopov bolo „Dobrovoľníctvo“. Workshopy trvali 45 minút a bolí zostavené z teoretickej prezentácie, aktivít a dotazníkov. Študentov sme zoznámili s problematikou dobrovoľníctva, objasnili sme, prečo je dobrovoľníctvo prospešné, a predstavili sme rôzne sféry dobrovoľníctva. Všetci študenti sa aktívne zapojili do aktivity s názvom „Vianočné stromčeky“, kde vytvárali kresby vianočných stromčekov s určitými fyzickými obmedzeniami. Študenti sa pri tejto činnosti zabavili a prejavili aktívny záujem pri následnej reflexii. Na konci nám položili rôzne otázky na danú tému, na ktoré sme sa snažili poskytnúť čo najlepšie odpovede. Oba workshopy prebehli bez komplikácií.

image 48
image 49
image 51
nivam