Eco-volunteers

„Eco-volunteers“
19.10 – 31.10.2016, Tallin, Estónsko, 45 účastníkov z 5 krajín

S problémami ekológie sme sa bližšie spoznali na projekte v hlavnom meste Estónska, v Talline. Táto mládežnícka výmena nám pomohla dozvedieť sa viac o dobrovoľníctve a ich spätosti so životným prostredím, ale aj o tom, ako fungujú dobrovoľnícke projekty v zahraničí. Bližšie sme sa zaoberali úlohou eko-dobrovoľníkov, ich aktivitami, potrebou takýchto medzinárodných projektov, ako aj tým, akú úlohu zohráva dlhodobé dobrovoľníctvo pri ochrane životného prostredia a v otázkach ekológie. V Pobaltí nás neminuli ani praktické aktivity. Okrem toho, sme si potrénovali a zlepšili aj svoje digitálne schopnosti, a to tvorbou článkov, prezentácií, rozhovorov a podobne.