Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 6.12.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnili tri workshopy, ktoré sa zaoberali problematikou dobrovoľníctva so žiakmi tercie a kvarty. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je,…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 05.12.2023 sa uskutočnil vzdelávací workshop na Bilingválnom Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci pre žiakov 5.F triedy. Téma workshopu bola „Dobrovoľníctvo“. Workshop trval 45 minút a bol kombináciou teoretického výkladu, aktivít a dotazníkov. Študentov sme oboznámili s témou dobrovoľníctva. Zislili, čo to…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 29.11.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnil workshop, ktorý sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva so žiakmi sexty B. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 29.11.2023 sa uskutočnil vzdelávací workshop na Bilingválnom Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci pre žiakov 1.Y triedy. Téma workshopu bola „Dobrovoľníctvo“. Workshop trval 45 minút a bol kombináciou teoretického výkladu, aktivít a dotazníkov. Študenti sa dozvedeli viac o téme dobrovoľníctva. Medzi to…

0 Comments

Ambasádor dobrovoľníctva

Dňa 28.11.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnili štyri workshopy, ktoré sa zaoberajú problematikou dobrovoľníctva so žiakmi sekundy, kvinty a sexty. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec…

0 Comments

Ambasádor Dobrovoľníctva

Dňa 27.11.2023 sa na ZŠ Hurbanova v Martine uskutočnili dva workshopy, ktoré sa zaoberajú problematikou dobrovoľníctva so žiakmi 8.C a 9.C. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké…

0 Comments

Bezpečne a bez nenávisti

Dňa 22.11.2023 sa na opäť na Tretej ZŠ konali, už známe, interaktívne workshopy na tému Bezpečne a bez nenávisti online.  Tento workshop je zameraný na prevenciu a boj proti kyberšikane a nenávisti na internete. Skupiny študentov z dvoch šiestackých tried na Tretej…

0 Comments

Membership

Membership in the organization is voluntary. The member can be any natural or legal person, who agrees with the statutes of the association, pays a membership fee and the application of membership is approved by the chairman of the…

0 Comments

Erasmus+

If you ask yourself what benefits the membership in the European Union offers to you as a student or young person, this article is just for you. More and more individuals and organisations are taking full advantage of benefits of…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load