Ambasádor dobrovoľníctva

image 26

Dňa 6.12.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnili tri workshopy, ktoré sa zaoberali problematikou dobrovoľníctva so žiakmi tercie a kvarty. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké sú jeho výhody a nevýhody. Úmyslom prvej aktivity bolo predstavenie témy dobrovoľníctva a jeho definícia, následná krátka sebareflexia. Ďalej si žiaci predstavili pomocou simulácie rôzne aktivity, ktoré robí dobrovoľník a po krátkej reflexii od každého žiaka nasledoval brainstorming, kde mali žiaci sami prísť na výhody a nevýhody, ktoré v dobrovoľníctve vidia. Výsledky brainstormingu boli následne zhodnotené a doplnené v rámci záverečnej diskusie.

image 29
image 29
image 28
image 27