Bezpečne a bez nenávisti

image

Dňa 22.11.2023 sa na opäť na Tretej ZŠ konali, už známe, interaktívne workshopy na tému Bezpečne a bez nenávisti online.  Tento workshop je zameraný na prevenciu a boj proti kyberšikane a nenávisti na internete. Skupiny študentov z dvoch šiestackých tried na Tretej ZŠ sa mali možnosť zúčastniť netradičných vzdelávacích prednášok.Tieto vzdelávacie workshopy zahŕňajú nie len tematické, ústne prednášky. Celý workshop s výkladom obohateným o aktivity pomáha bližšie vysvetliť pojmy ako sú nenávistné prejavy, predsudky a rasizmus. Počas celých 45 minút som v rámci tohto neformálneho vzdelávania, ako už býva zvykom, zdôraznil dôležitosť problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Počas tohto záživného dňa prebehlo veľa obohacujúcich diskusií o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus.

image 1
image 2
image 3
image 4