Ambasádor Dobrovoľníctva

image 9

Dňa 27.11.2023 sa na ZŠ Hurbanova v Martine uskutočnili dva workshopy, ktoré sa zaoberajú problematikou dobrovoľníctva so žiakmi 8.C a 9.C. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké sú jeho výhody a nevýhody. Úmyslom prvej aktivity bolo predstavenie témy dobrovoľníctva a jeho definícia, následná krátka sebareflexia. Ďalej si žiaci predstavili pomocou simulácie rôzne aktivity, ktoré robí dobrovoľník a po krátkej reflexii od každého žiaka nasledoval brainstorming, kde mali žiaci sami prísť na výhody a nevýhody, ktoré v dobrovoľníctve vidia. Výsledky brainstormingu boli následne zhodnotené a doplnené v rámci záverečnej diskusie.

image 12
image 10
image 11
image 13