Ambasádor dobrovoľníctva

image 19

Dňa 29.11.2023 sa na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine uskutočnil workshop, ktorý sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva so žiakmi sexty B. Žiaci sa s problematikou zoznámili počas niekoľkých aktivít zameraných na rôzne oblasti, či už čo to dobrovoľníctvo vôbec je, alebo aké sú jeho výhody a nevýhody. Úmyslom prvej aktivity bolo predstavenie témy dobrovoľníctva a jeho definícia, následná krátka sebareflexia. Ďalej si žiaci predstavili pomocou simulácie rôzne aktivity, ktoré robí dobrovoľník a po krátkej reflexii od každého žiaka nasledoval brainstorming, kde mali žiaci sami prísť na výhody a nevýhody, ktoré v dobrovoľníctve vidia. Výsledky brainstormingu boli následne zhodnotené a doplnené v rámci záverečnej diskusie.

image 21
image 20