Bezpečne a bez nenávisti online

image 89

V stredu 13.12.2023 sa na Základnej škole sv. Augustína sídliacej na ul. Moyzesova 805/1 v Považskej Bystrici konal 45 minút dlhý vzdelávací workshop, na tému „Bezpečne a bez nenávisti online“. Tentokrát si rozličné informácie a zaujímavé aktivity mohla vypočuť a vyskúšať skupina 12 žiakov z triedy 7.A. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, kyberšikana, či rasizmus.  Počas jednotlivých aktivít, ktoré odštartoval „Energizer”, určený na rozprúdenie energie, dobrej nálady a pozornosti medzi žiakov, boli postupne vysvetlené vyššie spomenuté základné pojmy, ponúknuté riešenia, či zdôrazňovaná aktuálnosť a dôležitosť problematiky týkajúcej sa nenávisti na internete.  Najvyšší záujem vzbudila aktivita zvaná „Eurotrain”, počas ktorej si mali žiaci možnosť v simulovanej situácii na vlastnej koži vyskúšať aké je to byť terčom predsudkov, prostredníctvom tohto zážitku budú mať v budúcnosti väčšiu ochotu pochopiť a podať pomocnú ruku ľudom trpiacim predsudkami, poprípade sa negatívnemu konaniu voči nim vyvarovať. Celkový priebeh workshopu vhodne dopĺňala prezentácia a náučné videá slúžiace na vizualizáciu preberaných tém zaujímavou a pre žiakov záživnou formou.

image 90
image 91
image 92
nivam