Pozorovateľňa

Skorcie pozorovatelna

Azda každý, kto pozná tento objekt ukrytý v nášom lese, nikdy nepochyboval resp. si myslel, že ide o bunker z 2. svetovej vojny. Mário Janík nám v komentároch poskytol nasledovné vysvetlenie:

V žiadnom prípade nejde o bunker z 2. svetovej vojny a nie je to ani vojenský bunker v pravom slova zmysle. Je to pozorovateľňa z 50-tych rokov 20. storočia. Spomína to pamätník, ktorý si pamätá jej výstavbu a je ročník narodenia 1947. Ako už bolo spomenuté pozorovateľňa bola vybudovaná koncom 50. rokov, kedy v meste sídlil i okresný štáb CO, s ktorým mala telefonické spojenie a zabezpečovala preň pozorovanie vzniknutej situácie v meste pri nepriateľskom útoku. Stavba je zo železobetónu a má tri priezory, otvor pre vystreľovanie svetlíc, pre tento typ pozorovateľní atypický vchod zboku a jednu pozorovaciu miestnosť.

V miestnosti bola ešte v 90. rokoch umiestnená železná vojenská posteľ. Hlavný pozorovací smer je na juh, čiastočne na východ a je z neho dobre vidieť celé mesto. V súčasnosti je objekt opustený a chátra, avšak je ešte v celkom dobrom stave, vďaka materiálu použitému pri jeho budovaní.

Virtuálnu prehliadku chodníka si môžete pozrieť tu:

https://virtualnyweb.sk/chodnik%C5%A0KOR%C4%8CIE/

Projekt „Náučné chodníky pre všetkých“ bol podporený Európskym zborom solidarity.