Spoločne pre zmenu

Dňa 10.5.2024 som na Strednej Priemyselnej Škole v Dubnici nad Váhom odprezentoval workshop o výhodách Európskej Únie a nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.Na tejto škole som mal možnosť len jeden workshop mať. Workshop prebehol bez problémov a trieda bola…

0 Comments
image 13
image 13

Spoločne pre zmenu

Dňa 7. mája 2024 sa na Gymnáziu, Školská 234/8, Považská Bystrica uskutočnil 1 workshop na problematiku nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Workshopy plné aktivít ale aj neformálne preberanej teórie si mali možnosť vypočuť žiaci španielčiny a nemčiny triedy 2.…

0 Comments

Spoločne pre zmenu

Dňa 6.5.2024 som na Strednej Odbornej Škole Technickej v Dubnici nad Váhom odprezentoval workshop o výhodách Europskej Únie a nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Workshop som mal 4 krát v tento deň. Triedy som mal maturitné a hneď štyri…

0 Comments
image 32
image 32

Objavujeme naše možnosti – Deň Zeme

Dňa 26.4. sme pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali workshop, kde sme sa rozprávali o výhodách zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, aké sú vplyvy environmentálneho dobrovoľníctva na životné prostredie. Po takomto úvode sme si prešli BOZP a presunuli…

0 Comments
image 24
image 24

Spoločne pre zmenu

Dňa 25. 4. 2024 boli uskutočnené 2 workshopy na bilingválnej sekcii gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Workshopov sa zúčastnili študenti 3 a 4 ročníka počas 4 až 7 hodiny. Študenti boli oboznámení s tým čo je Európska Únia, z akých orgánov sa…

0 Comments
image 6
image 6

Spoločne pre zmenu

Dňa 23.4. sa konali 4 workshopy na SPŠ v Trnave. Celý deň bol opäť plný improvizácie, pretože aj napriek očakávaniu, že budem mať prístup k dataprojektoru, sa to nepodarilo. Postupne som sa však zdokonalovala v tom, ako fungovať aj…

0 Comments
image 10
image 10

Spoločne pre zmenu

Dňa 22. apríla 2024 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom konal workshop zameraný na nadchádzajúce Európske voľby. Workshop začal energizerom, čo bolo skvelé pre rozptýlenie napätia a posilnenie spolupráce medzi účastníkmi. Účastníci…

0 Comments
1714378241403
1714378241403

Spoločne pre zmenu

Dňa 22.4. sa konali 2 workshopy na SPŠ v Trnave. Prvá skupinka bola naozaj šikovná a reagovala dobre na moje pokyny. Bohužiaľ, tentoraz som nemala prístup k dataprojektoru, takže som musela improvizovať a obmedzili sme sa len na hodnotenie…

0 Comments
image 45
image 45

Spoločne pre zmenu

Dňa 19.4.2024 som mal 3- 45 minutové workshopy na Strednej Odbornej Škole v Pruskom odprezentoval workshop o výhodách Europskej Únie a nadchadzajucich voľbach do europskeho parlamentu. Na začiatok som zvolil aktivitu ktorú som spoznal práve na tomto lektorskom školení.…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load