Spoločne pre zmenu

image 11

Na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa 20. marca 2024 konala séria 45-minútových workshopov pod názvom “Together for Change”, ktoré podporuje organizácia SYTEV. Študenti z rôznych tried mali príležitosť zapojiť sa do aktivít, ktoré im priblížili fungovanie Európskeho parlamentu. Workshopy sme odštartovali krátkym úvodom organizátorov a predstavením témy. Žiaci sa oboznámili s cieľmi workshopu. Následne sa žiaci rozdelili do skupín pomocou náhodného výberu farebných papierikov a diskutovali o význame Európskej únie a vplyve EE2024 a zvolených poslancov v EP na ich životy. Každá skupina potom prezentovala svoje názory a spoločne sme ich prebrali. Následne sa uskutočnila prezentácia o činnosti Európskeho parlamentu a o nadchádzajúcich Európskych voľbách v roku 2024. Účastníci získali informácie o dôležitosti volieb a možnostiach zapojenia sa do spoločenského života – boli informovaní o komunite spolocne.eu a o možnostiach, ktoré táto platforma ponúka mladým ľuďom. Na konci workshopu mali študenti možnosť poskytnúť spätnú väzbu a vyjadriť svoje dojmy z workshopu. Väčšina z nich hodnotila workshop pozitívne a ocenila jeho prínos. Spolupráca s účastníkmi bola úspešná, aj keď sa vyskytli menšie problémy. Tieto workshopy predstavujú dôležitý príspevok k podpore Európskych hodnôt a pomáhajú mladým ľuďom lepšie porozumieť politickým procesom a aktívne sa zapájať do formovania európskej budúcnosti.

image 12
image 13
image 14
image 15