Spoločne pre zmenu

image 52

21.3. 2024 sa konal workshop na Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Workshop prebiehal tak, že každý účastník si na začiatku predstavil, čo vytvorilo priateľskú a otvorenú atmosféru. Aktivity prebehli úspešne, pričom najväčším hitom bol interaktívny kvíz, ktorý nás všetkých pobavil a zároveň nás viedol k hlbšiemu porozumeniu témy. Hodnotenie výrokov bolo pozitívne a diskusie, ktoré nám vznikli, boli obohacujúce. Obzvlášť ma potešila angažovanosť niekoľkých účastníkov, ktorí sa aktívne zapájali do diskusií aj počas prezentácie, čo len podčiarklo dôležitosť našej témy.
Na konci stretnutia som dostala veľmi pozitívnu spätnú väzbu od každého účastníka. Jediná negatívna bola potreba o viac času na workshop.

image 53
image 54
image 55