Bezpečne a bez nenávisti online

image 145

Dňa 13.12. 2023 sa na ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine konal workshop na tému nenávisť na internete, ktoré sa zaoberali nenávisťou na internete. Žiaci boli oboznámení s problematikou pomocou rôznych aktivít zameraných na rozličné oblasti, ako napríklad prečo existuje medzi ľuďmi toľko nenávisti či ako a prečo by sme mali šíriť viac pozitivity medzi nami. Po predstavení a vysvetlení, čo je to vlastne nenávisť, úmyslom prvej aktivity bolo predvedenie rôznych druhov urážok a negatívnych poznámok a neskôr rýchla sebereflexia. Ďalej nasledovala krátka diskusia o tom, prečo ľudia šíria v spoločnosti takúto negativitu. Následná aktivita sa zameriavala na pozitivitu pomocou anonymných správ, kde si žiaci jeden druhému písali pozitívne správy na papier, ktorý mali prilepený na chrbte. Výsledky tejto aktivity boli následne zhodnotené a doplnené v záverečnej diskusii.

image 146
image 147
nivam