Bezpečne a bez nenávisti online

Dňa 20.11.2023 sa na Tretej ZŠ a Gymnáziu v Považskej Bystrici konali interaktívne workshopy na tému Bezpečne a bez nenávisti online. Tieto vzdelávacie workshopy zahŕňajú nie len tematické, ústne prednášky. Ale žiaci si veľmi chvália aktivity ako EuroTrain, skupinový Energizer a náučné videá. Videá pomáhajú bližšie vysvetliť pojmy ako sú nenávistné prejavy, predsudky a rasizmus. Názorne taktiež ukážu, ako sa môžu prejavovať a prečo to tak je. Tento výnimočný projekt som na základnej škole prezentoval už všetkým triedam siedmeho, ôsmeho aj deviateho ročníka. No dnes som dostal ponuku, že by o spomínaný workshop mal záujem pedagogický zbor spomínanej ZŠ. Počas 45 minút som v rámci tohto neformálneho vzdelávania, ako už býva zvykom, zdôraznil dôležitosť problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Učitelia veľmi často kládli rozličné otázky. Nebolo vždy ľahké nájsť odpoveď, keďže sa jednalo o naozaj špecifické zložité otázky či už hlboko do témy nenávisti, alebo aj samotnému priebehu aktivity.  Prebehlo veľa obohacujúcich diskusií o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus. Ďalší workshop tohto dňa som organizoval na osemročnom Gymnáziu, konkrétne pre triedu sekunda (siedmy ročník). S aktívnou účasťou a nadšením zo strany žiakov sekundy, som úspešne dosiahol všetky stanovené ciele. Nechýbali ani už spomínané náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy. Slúžili ako prevencia proti rasizmu a nenávisti. Žiaci vedeli často aj sami rozbehnúť diskusie ohľadom diskriminácie, šikany a možných riešení. Na koniec nesmela chýbať veľmi dôležitá spätná väzba.