Kysucké Nové Mesto má svoj prieskum potrieb detí a mládeže

„Povedz nám to!“ je meno 9 mesačného projektu, ktorého cieľom bolo „naštartovať“ Kysucké Nové Mesto.  Isto ste postrehli, že deti a študenti v školách vypĺňali dotazníky. Organizovali sa rôzne stretnutia a mládežnícky parlament usilovne pracoval aj na tomto projekte. Celkovo sa do projektu zapojilo 2200 respondentov, okolo 30 dobrovoľníkov, vyše 20 odborníkov a mnoho ďalších. Cieľom bolo zmapovoať potreby deti a mládeže v meste a vytvoriť publikáciu s výsledkami nášho mapovania, ako aj s výsledkami z realizovaných stretnutí. Všetci mladí ľudia v meste mali možnosť vyjadriť sa, podeliť sa s nami o svoj názor, povedať nám čo sa im v meste páči a čo naopak nie. Názory, nápady,  odporúčania boli zoskupené do 7 okruhov(voľný čas, kultúra, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie, participácia, zamestnanosť) a následne bola vytvorená publikácia. Tento projekt slúži ako základ pre prácu s deťmi a  mládežou v meste. O tieto dve skupiny sa v meste zaujíma veľmi málo, a tak sa organizácia SYTEV spolu  s mládežníckou klubovňou YC a mestským mládežníckym parlamentom rozhodli túto nepraznivú situáciu zmeniť. Po podpore z mestského zastupiteľstva sme sa rozhodli pracovať na vytvorení koncepcie pre prácu s madežou. Koncepcia bude základom, pre profesionálnu prácu s deťmi a mládežou v meste, posilní vzťahy medzi školskými a mimoškolskými zariadeniami a bude krokom vpred pre mesto.

Projekt „Povedz nám to!“ bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Publikacia je verejne dostupná- https://goo.gl/ScikHw