Poď do podnikania – workshopy

Dňa 03. 12. sme na Strednej priemyselnej škole Informačných technológií realizovali 2 wokshopy s názvom „Poď do podnikania“ s cieľom motivovať mladých ľudí do podnikania ako aj podporiť ich podnikavosť a zvýšiť ich kompetencie pre uplatnenie sa na trhu práce. Študentov workshop zaujal a pýtali sa otázky k téme. Cez energizér 1 minúta mohli účastníci si skúsiť dĺžku jednej minúty. Táto aktivita účastníkov bavila a vyšli z nej zaujímavé výsledky. Účastníci majú záujem prísť k nám do Informačného centra sa ešte ďalej informovať a majú aj záujem o podnikanie. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.