Zelená cesta zdravého života

IMG 2980

Dňa 14. apríla 2023 sme spolu so študentami Gymnázia Hlinská Žilina realizovali workshop „Zelená cesta zdravého života“. Táto aktivita, zameraná na propagáciu zdravého životného štýlu, priniesla nové poznatky a skvelé zážitky. Workshop sa začal úvodom a predstavením témy. Zdôraznila sa dôležitosť zdravia a vyzdvihlo sa prírodné prostredie ako ideálna kulisa pre podporu zdravého životného štýlu. Študenti sa stali svedkami, ako príroda môže byť zdrojom zdravia a blahobytu. V tomto kontexte boli študenti poučení o zásadách správania v prírode – ako sa pohybovať bezpečne a ekologicky. Boli si vedomí, že ich správanie v prírode ovplyvňuje nielen ich samých, ale aj životné prostredie a divokú faunu a flóru.

Workshop tiež zahŕňal „energizér“, ktorý mal za cieľ povzbudiť študentov k fyzickej aktivite a aktívnemu pohybu. Študenti sa zapojili do rôznych hier a cvičení, ktoré im pripomenuli, že pohyb a zábavná aktivita môžu byť súčasťou ich každodenného života a prispieť k ich celkovému zdraviu a blahobytu. Dôležitou súčasťou tohto vzdelávacieho programu bola aj náuka poskytovania prvej pomoci v prírode. Študenti sa naučili základné postupy poskytnutia prvej pomoci pri rôznych situáciách, ako je udusenie, resuscitácia srdca, stabilizovaná poloha a ošetrenie vonkajších zranení. Predstavili sa modelové situácie, ktoré študentov pobádali k diskusii a umožnili im aplikovať svoje nové znalosti v praxi.

Počas workshopu boli študentmi vyjadrené pozitíne ohlasy na túto aktivitu. Študenti boli nadšení možnosťou stráviť čas v prírode a zároveň sa učiť o zdravom životnom štýle. Ocenenie si vyslúžila aj praktická časť týkajúca sa poskytovania prvej pomoci v prírode. Študenti si všimli, že tieto vedomosti sú nielen užitočné, ale aj potenciálne životne dôležité. Boli sme potešení, že ciele tohto workshopu boli úspešne naplnené- študenti získali nové poznatky a zručnosti v oblasti zdravia, ochrany prírody a prvej pomoci.

IMG 2978
IMG 2976 1
IMG 2972
image 9