Európske možnosti pre mládež

V utorok 30. apríla sme počas Európskeho týždňa mládeže informovali študentov Strednej priemyselnej školy informačných technológii v Kysuckom Novom Meste o možnostiach, ktoré im ponúka Európska únia cez operačné programy ako Erasmus+, Discover EU a Európsky zbor solidarity.

Množstvo študentov o týchto možnostiach nemalo vedomosť a riaditeľ občianskeho združenia SYTEV Lukáš Hrošovský im prezentoval aj svoje osobné skúsenosti z rôznych mládežníckych projektov, ktorých sa zúčastnil.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.