Poď do podnikania – živá kniha 2

Dňa 27. 11. sa uskutočnil už 2. workshop v YC|Mládežníckej klubovni s názvom „Poď do podnikania“ s cieľom motivovať mladých ľudí cez praktícke príklady – živé knihy do podnikania a aj podporiť ich podnikavosť a zvýšiť kompetencie pre uplatnenie sa na trhu práce. Počas workshopu – diskusie so živými knihami sa rozprávalo o podnikaní, podnikavosti mládeže ako aj o osobnej ceste Dávida Pavčina a Tomáša Bojka. Mládež bola motivovaná do podnikania a bola predstavená pomoc pri začínaní podnikania. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.