Bezpečne nielen na nete (Gymnázium Hlinská v Žiline)

Vo štvrtok 13. 02. 2020 sme organizovali workshopy pre študentov prvého ročníka na Gymnáziu Hlinská v Žiline o bezpečí na internete. Začali sme životabudičom a predstavením organizácie a témy. Potom nasledovalo predstavenie kampane s názvom bez nenávisti na internete a týždňa bezpečného internetu. Vysvetlili sme si že (hejtovanie)= urážanie, ohováranie, osočovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Veľmi ľahko sa môžeme dostať do role obete ale aj do role páchateľa ktorý bude svojimi činmi, posmeškami ubližovať druhým. Vysvetlili sme si prečo by sme mali radšej dva krát zvážiť a premyslieť si aké údaje a fotografie zverejníme na sociálne siete.

Zahrali sme si hru s názvom your train ktorá spočívala v tom že si mali účastníci vybrať skupinku ľudí s ktorými by dokázali cestovať týždeň po Európe. Účastníci mali na chrbáte -nalepené názvy skupiniek ľudí, napr. (kresťan, homosexuál) a podľa svojich sympatii si vyberali skupinky do ktorých sa potom zaradili. Na konci sme si všetky aktivity zhodnotili a nasledovali prípadné otázky od žiakov.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.