Bezpečne a bez nenávisti online

image 106

Na Gymnáziu v Považskej Bystrici sídliacom na ul. Školská 234/8, sa dňa 4.12.2023 konali 3 vzdelávacie workshopy. Téma workshopu bola „Bezpečne a bez nenávisti online“. Tentokrát sa uskutočnili pre skupiny žiakov z viacerých tried osemročného gymnázia, konkrétne pre: Prímu, Terciu a Kvintu. Žiaci zo spomínaných tried sa počas 45 minút v rámci neformálneho vzdelávania mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Na workshope študenti prenikli do hĺbky pojmov, ako sú stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť a rasizmus. Nesmelo chýbať ani predstavenie projektu a jeho cieľov. Účastníkov naštartovala a uviedla do pohybu úvodná aktivita zvaná „Energizer”.

Diskutovali o osobných skúsenostiach a pocitoch, čo výrazne obohatilo celý program. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Nasledovala študentmi asi najviac obľúbená aktivita „Eurotrain”, počas ktorej je o zábavu vždy postarané, avšak nie je určená len pre zábavu, pretože počas jej priebehu sa žiaci sami stávajú terčom predsudkov, čo u nich vyvoláva zaujímavé reakcie a uvedomenie si závažnosti celej tejto témy. Veľmi dobre obohacovali program aj už skor spomínané náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „hejtu“. Študenti už od začiatku počas aktivít spolupracovali veľmi aktívne a vďaka tomu sa s nimi dalo pracovať veľmi ekeftívne.

image 107
image 108
image 109
image 110
nivam