Bezpečne nielen na nete

Dňa 8. októbra sme organizovali ďalší workshop Vyjadrujeme sa bez nenávisti”. Cieľom bolo informovať žiakov o tom, aké formy diskriminácie poznáme, nenávistné reči, ale aj čoraz viac aktuálnu online šikanu. Žiakov téma zaujala a účastníci sa zapájali a komunikovali s nami. Prejavovali svoje názory a pohľad na vec, čo si veľmi ceníme. Počas prezentácie sme s nimi všetko konzultovali a vymieňali si myšlienky. Do aktivity Eurotrain sa “zažrali” a veľmi si ju užili. Počas diskusie sme spoločne prišli na to, že niekedy si ani neuvedomujeme, ako sa správame k druhým. Zhodli sme sa na tom, že asi každý z nás sa už stretol s nejakou formou šikany.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez názvu 6