Bezpečne a bez nenávisti online

image 29

Dňa 15.11.2023 som strávil prínosný vzdelávací deň na Tretej ZŠ, sídliacej na adrese ul. Školská 235/10 v Považskej Bystrici. Tento výnimočný deň bol venovaný interaktívnym workshopom a zaujímavým aktivitám na tému Bezpečne a bez nenávisti online. Odprezentovaný bol pre študentov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Začali sme najmladšími, a to siedmakmi. Tých zaujali hlavne aktivity a vzdelávacie videá. Počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania žiaci mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Následne som zavítal do vyšších ročníkov, kde žiakov veľmi zaujala téma a celkové prevedenie projektu. Veľa sa pýtali a zaujímali o tému. Prebehlo veľa obohacujúcich diskusií o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus. Zapojili sa do rozličných aktivít, nevynímajúc Eurotrain, aktivitu, ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. S ich aktívnou účasťou a nadšením som úspešne dosiahol stanovené ciele. Nesmeli chýbať ani náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Po videách nasledovali diskusie ohľadom diskriminácie, šikany a možných riešení.
Celkovo som strávil deň plný pozitívnych interakcií, úspešných workshopov a zaujímavých aktivít. Tieto skúsenosti potvrdzujú dôležitosť kvalitného vzdelávania a aktívneho zapájania žiakov aj do takýchto tém. Teším sa na budúce príležitosti spolupracovať s ďalšími školami a vytvárať tak príjemné vzdelávacie prostredie.

image 30
image 31
image 32
image 33
image 34
image 35
image 36
image 37
image 38
image 39
image 40
nivam 3