Zisťujeme, čo nám chýba (Marcové zasadnutie KMMP)

IMG 7807
IMG 7807

Dňa 04. 03. 2020 náš Kysucko-Novo-Mestský Mládežnícky parlament opäť zasadal. Prvým krokom bolo otvorenie už 27. zasadnutia KMMP, ktorého sa ako vždy ujala predsedkyňa Monika. Potom všetci poslanci zhodnotili aktivity z minulého mesiaca, t. j. február, ako napríklad Nutella day, Svetový deň bez mobilu, Pizza day, Valentín, Muffin day.. Následne poslanci odsúhlasili týždňové aktivity v YC a dohodli sa na aktivitách na budúce mesiace (marec, apríl). V marci sa budú konať akcie ako Medzinárodný deň žien, kvíz v YC, Medzinárodný deň šťastia, zorbing, Svetový deň vody, Deň zápasu za ľudské práva, Waffle day či Svetový deň divadiel. V apríli sú naplánované akcie Deň bláznov, Tell a lie day, DIY day, World Table Tennis day, Svetový deň zdravia, Scrabble day, High Five day, Deň Zeme, Deň bicyklov, Volunteer Recognition day, Superhero day a International Dance day. Ďalej sa poslanci dohodli, kto sa zúčastní 19.3. oceňovania ResPublica v Bratislave a rozhodlo sa, že poslanci sa ešte dohodnú, kto pôjde do Ružomberka na Štartér. Na ResPublicu sa prihlásilo 6 poslancov. Neskôr sa otvorila téma nastajúceho festivalu v našom meste – Festival Sewer street fest. Poslanci sa dohodli, že si pripravia program pre deti, maľovanie na tvár, just dance a stánok SYTEV-u. Určil sa predbežný dátum a to 20. – 21. 07. 2020. Následne boli poslanci pochválení Lukášom a Monikou za svoju aktívnu účasť na rôznych podujatiach a za svoju angažovanosť. Ďalej Katka Krasňanová navrhla, aby na každej základnej škole bola nástenka o novinkách v mládežníckej klubovni, ktorú bude mať na starosti jeden z poslancov. Na záver Monika pozvala poslancov na ďalšie zasadnutie, ktoré bude 08. 04. 2020. Po skončení zasadnutia prišiel bývalý predseda KMMP – Jakub Hikker, ktorý dal mladým poslancom rady ako organizovať akcie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom, z Európskeho zboru solidarity a mestom Kysucké Nové Mesto.

MŠ a IUV članky
MŠ a IUV članky
84827830 187676109268128 7807481697737375744 n
84827830 187676109268128 7807481697737375744 n
SK european solidarity corps LOGO CMYK
SK european solidarity corps LOGO CMYK


logo HD
logo HD
logo
logo