Bezpečne a bez nenávisti online

image 10

V krajskej knižnici Antona Bernoláka v Žiline sa dňa 15. februára 2024 , pri príležitosti Dňa Bezpečného internetu, uskutočnila aktívna a náučná udalosť zameraná na digitálne občianstvo a bezpečnosť v online priestore. Pod názvom „Bezpečne a bez nenávisti online“ sa zúčastnení stretli s cieľom rozšíriť svoje digitálne zručnosti a naučiť sa rozpoznávať internetové podvody.

Úvodná časť podujatia bola venovaná predstaveniu organizácie zabezpečujúcej túto aktivitu, ako aj lektorov, ktorí mali na starosti vedenie programu. Zároveň sa tu načrtli ciele a očakávania, ktoré boli následne detailne predstavené. Jedným z kľúčových bodov programu bolo vysvetlenie pojmu digitálneho občianstva a jeho dôležitosť v súčasnom digitálnom svete. Účastníci sa dozvedeli, ako môžu prispieť k bezpečnému a pozitívnemu online prostrediu. Ďalším bodom bolo vysvetlenie pojmov týkajúcich sa internetových podvodov. Lektori prezentovali rôzne príklady a techniky, ktoré môžu byť použité na identifikáciu a vyhnutie sa podvodným praktikám na internete.

Interaktívny kvíz o digitálnych zručnostiach bol ďalším významným prvkom aktivity. Účastníci sa zapojili do súťaže, kde si mohli otestovať svoje znalosti a schopnosti v oblasti bezpečného používania internetu. Záverečná diskusia a spätná väzba poskytla príležitosť pre účastníkov vyjadriť svoje dojmy a pocity z aktivity. Zároveň umožnila organizátorom získať užitočné informácie o tom, čo sa im páčilo a čo by mohlo byť v budúcnosti zlepšené.

Cieľom aktivity bolo rozšíriť digitálne zručnosti mladých jedincov a ich schopnosť rozpoznávať internetové podvody. Z hodnotenia cieľov a priebehu aktivity vyplýva, že tento cieľ bol úspešne dosiahnutý. Účastníci prejavili zvýšený záujem a angažovanosť počas celej udalosti, čo svedčí o pozitívnom vplyve programu na ich digitálne vedomosti a schopnosti.

Celkové hodnotenie zo strany účastníkov bolo veľmi pozitívne. Program „Bezpečne a bez Nenávisti Online“ bol považovaný za obohacujúci a poučný zážitok. Organizátori si získali uznanie za kvalitne pripravený a interaktívny program, ktorý účastníkom poskytol užitočné informácie a nástroje na bezpečné a zodpovedné používanie internetu.

image 16
image 12
image 15
image 6