Spoločne pre zmenu

image 6

Dňa 20.3.2024 sa na gymnáziu M.R. Štefánika v Košiciach, uskutočnila séria štyroch vzdelávacích 45- minútových workshopov na tému  ,,Európska Únia a blížiace sa Eurovoľby 2024´´. Rôzne zaujímavé aktivity a nové informácie si mohli vyskúšať a vypočuť nie len žiaci ale aj zvedaví profesori tohto gymnázia.

Hneď pri vstupe do triedy, žiaci do rúk dostali prezenčnú listinu, kde sa všetci podpísali, vrátane učiteľov. Začali sme predstavením nás, kto sme a prečo sme dnes prišli.  Rovnako tak sme predstavili účastníkom organizáciu Sytev a ostatných podporovateľov projektu. Vzhľadom na malý priestor a veľa účastníkov sme nemohli uskutočniť žiaden energizer, a preto sme sa vrhli rovno na aktivity.

Žiaci sa rozdelili do menších skupiniek (minimálne 3 max 6). Rozdelení v skupinkách dostali úlohu zapísať na post-its názory, myšlienky, vedomosti na nasledovnú otázku: ,, Prečo je pre nás dôležitá EÚ a ako vás osobne ovplyvňujú Eurovoľby?‘‘ Otázky mali vysvietené aj na prezentácii, aby sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť. Svoje názory následne pred ostatnými odprezentoval jeden alebo viacerí zástupcovia za skupinu.

Žiaci sa usadili späť na svoje miesta a vypočuli si kúsok teórie. Ukázali sme im percentuálne zastúpenie mladých ľudí v posledných eurovoľbách, kde viacerí správne tipli odpoveď no niektorých výsledok zaskočil. Vypočuli si o možnostiach, ktoré im EÚ ponúka a ako nás ovplyvňuje. S niektorými sme viac rozoberali príležitosti pre mladých ľudí, ako je napríklad Errasmus plus projekt.

Nakoniec nás zaujímala spätná väzba od účastníkov, ktorá bola prevažne pozitivna.

Prvé tri workshopy dopadli fajn. Žiaci boli aktívni a ochotní rozprávať a zastávať svoje názory. Najlepšie hodnotím tretiu skupinu, ktorú naozaj zaujímalo všetko, čo sme prezentovali. Spolupracovali v skupinách a nadobudli nové informácie. Najhoršia bola posledná skupina, ktorú nedokázali utíšiť ani učitelia a nemali záujem sa zapájať do pripravených aktivít. Napriek tomu verím, že sa aspoň niečo na nich nalepilo. 

image 9
image 8
image 7
image 10