Koncepcia práce s deťmi a mládežou v Kysuckom Novom Meste

V rámci projektu vytvorenia koncepcie pre prácu s deťmi
a mládežou vám dávame do pozornostiVerejné pripomienkovanie! Viac info v texte.Tu môžete vyjadriť svoj názor k chystanému dokumentu. https://www.facebook.com/SYTEV/posts/2466988396962338