Zisťujeme, čo nám chýba

image1 1

Dňa 10.3.2023 sa konal workshop „Zisťujeme, čo nám chýba“ za účasti študentov Gymnázium Hlinská Žilina. Jednalo sa o štvrtý a zároveň posledný workshop s touto skupinou talentov. Naše stretnutie prebiehalo v priestoroch gymnázia. 

Jednou z prvých aktivít bolo premietnutie si jednotlivých projektov, ich zhodnotenie a predstavenie splnených cieľov spoločne so sebareflexiou. Účastníci dostali možnosť povedať nám, ako celá realizácia projektu prebiehala, aká časť bola najľahšia a naopak, s ktorou časťou projektov mali najväčšie problémy. Taktiež sme sa dozvedeli aj to, na čo sú účastníci najviac hrdí – zvládnutie časovej tiesne, udržanie tímu pokope aj napriek nezhodám či nájdenie sponzora. 

Po krátkej diskusií prišlo na rad administratívne vyúčtovanie projektov. Mladé talenty si vyskúšali zápis dokumentov do účtovníctva, do poriadku sa dala taktiež dokumentácia k projektom. Keď boli tieto záležitosti v poriadku, plynulo sa prešlo k predstaveniu záveru celého projektu, a to ku konferencií, kde budú svoje výsledky účastníci prezentovať. Účastníci sa dozvedeli ako správne prezentovať, dostali tipy a triky, ktoré môžu pri prezentovaní použiť. 

V závere stretnutia nasledoval čas na kávu a čaj v príjemnej spoločnosti mladých talentov a lektorov. Taktiež sa účastníci pripravovali na presun do Starej Bystrice na záverečnú víkendovku.  Veríme, že naše nové mladé talenty využili tento čas efektívne, niečo nové sa naučili, a že tieto skúseností využijú aj ďalej vo svojom profesnom, ale aj súkromnom živote.

image2
image0 1
image3 1
image 1