Bezpečne a bez nenávisti online

image 151

Na 1. Základnej škole v Senici sa  8. decembra 2023 uskutočnil vzdelávací workshop s názvom „Spoločne – bez nenávisti“, v čase od 12:45 do 13:30. Tento workshop mal za úlohu podporiť porozumenie, toleranciu a uvedomenie si predsudkov medzi žiakmi.

Podujatie začalo predstavením lektorov. Po úvodných slovách nasledovala aktivita s názvom „dedina“. Žiaci boli konfrontovaní so základnými informáciami o pätici ľudí žijúcich spolu v dedine. Ich úlohou bolo individuálne zoradiť tieto postavy od najviac sympatickej po najmenej sympatickú. Následne sa žiaci rozdelili do skupín po 5-6, kde diskutovali svoje hodnotenia. Diskusie sa niesli v tóne zvedavosti a zaujatia, pričom žiaci debatovali medzi sebou a aj so samotnými lektormi. Postupne dostali dodatočné informácie o postavách v dedine, čo ich nútilo zmeniť svoje pôvodné hodnotenia.Po ukončení aktivity „dedina“ nasledoval brainstorming týkajúci sa témy diskriminácie. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, boli hlučnejší, no stále si udržiavali rešpekt k ostatným. Táto časť workshopu poskytla priestor pre voľné myšlienkové výmeny a podporila kreatívne riešenia na zvládanie problémov spojených s diskrimináciou.

Celkový dojem z workshopu bol pozitívny. Žiaci prejavili vysoký stupeň záujmu o témy týkajúce sa tolerancie a rešpektu voči odlišnostiam. Diskusie boli plodné a obohacujúce, čo svedčí o úspešnom priebehu podujatia.

image 152
image 153
nivam