Júlové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

V pondelok 8. júla sa konalo 19. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na zasadnutí sme zhodnotili naše júnové aktivity. Veľký úspech zažil kultúrno-športový festival Živé miesta, na ktorom sme sa podieľali vďaka podpore Nadácie EPH. Od občanov prišlo viacero pozitívnych odpovedí a na základe nich sme sa rozhodli aj na budúci rok zorganizovať takýto druh festivalu. Taktiež sme zhodnotili Deň objatí, do ktorého sme sa opäť zapojili ako jedno z 22 miest na Slovensku. Spolu s mladými poslancami sme naplánovali Deň Hamakov, ktorý sme naplánovali na 22. júla. Na tento deň plánujeme opekačku s mladými ľuďmi s prespatím v prírode. Patrik Hyll spolu s Matúšom Maljarom predstavil projekt koncepcie pre prácu s mládežou na ktorom spolupracujú s odborníkmi, ale aj s mládežou. Pre deti a mládež spolu s poslancami metského zastupiteľstva plánujeme zakončiť leto Dňom bublín, s ktorým budeme spojené verejné premietanie rozprávky Ovečka Shaun.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a mestom Kysucké Nové Mesto.