O zdravom životnom štýle aj v YC

Dňa 03. 12. 2018 sa v YC|Mládežníckej klubovni uskutočnil workshop pre 14 študentov s témou zdravie a zdravý životný štýl. Workshop sa uskutočnil po škole a zúčastnili sa ho najmä študenti Strednej priemyselnej školy informačných technológií a mladí, ktorých téma zaujala. Účastníci sa dozvedeli nové informácie, vedomosti o zdravom životnom štýle, zdravom riadení si svojho času, dôležitosti voľného času a odmeňovania sa. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.