Kariéra nie je strašiak

Workshopy na Strednej priemyselnej škole informačných technológii študentov sa konali 17. februára na tému kariérneho poradenstva. O tento workshop prejavili záujem nielen študenti, ale aj samotní učitelia, ktorí sa im snažia aj touto cestou poradiť a pomôcť. Workshop sa začal predstavením lektora Lukáša Hrošovského z organizácie SYTEV. Mládeži sa predstavil taktiež aj program Európskej únie Erasmus + ,ktorý študentov veľmi zaujal, pretože žiaden z prítomných na workshope o Erasmus+ programe zatiaľ ešte nebol.

Predstavili sme im priestory YC|Mládežníckej klubovne a aj zrealizované a pripravované projekty, Okrem iného sme im priblížili Kysucké dobrovoľnícke centrum, ktorým sa snažíme pomáhať ale aj vylepšovať okolie nášho mesta. V Kysivkom Novom Meste totiž pôsobíme aj ako Informačné centrum mladých, tým pádom sa na nás môžu hocikedy obrátiť. Radi každého vypočujeme a pomôžeme.

Povedali sme si, aké sú výhody ÚPSVaR a čo nám vlastne ponúka. Študentom sme nechali priestor na rôzne otázky. Spýtali sme sa ich, či je niečo, čo im v tomto meste chýba. Jeden študent odpovedal „kebab oproti škole“ (aby nemuseli odbiehať do obchodov alebo fast-foodov, ktoré sú od školy ďaleko).. no kto vie.. možno raz. 

Záver prebehol formou motivácie k tomu, aby žiaci neostali na Úrade práce ale aby naplno využili výhody, ktoré ponúka trh práce na Slovensku.
Veríme, že sme mládež motivovali a prípadne aj poučili a po škole sa vydajú tou správnou cestou.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.