Zisťujeme, čo nám chýba

IMG 20230303 111023

Dňa 3.3.2023 sa konal workshop „Zisťujeme, čo nám chýba“ za účasti študentov SPŠ IT. Jednalo sa o štvrtý a zároveň posledný workshop s touto skupinkou mladých talentov. Tento krát sme sa stretli v priestoroch obce Stará Bystrica. Okrem prvých jarných slnečných lúčov a príjemného horského vzduchu nás vítal aj usmievaví personál reštaurácie „Obľúbená reštaurácia“.

Ako už býva zvykom, pod vedením Lukáša začínalo stretnutie zhodnotením odvedenej práce a obhliadnutím sa za už naplnenými cieľmi. Nakoľko už bola vykonaná väčšina práce, prešli sme na zhodnotenie a sebareflexiu. Od účastníkov sme sa dozvedeli, čo bolo pre nich najťažšie – obstáť rozpad tímu, nevzdávať sa, zvládnuť zlé reči neprajníkov alebo aj zvládnuť prvé strasti boja s byrokraciou.  Tak, ako to už v živote býva, všetko zlé je na niečo dobré, a aj tieto skúsenosti prispeli k rozvoju mladých ľudí. Na otázku „na čo ste hrdí“ sme dostali viacero odpovedí – na samotný nápad, úspech pri realizácií, zvládnutie časovej tiesne, pozitívne ohlasy spoločnosti, získanie sponzora alebo len dobrý pocit z odvedenej práce. V tejto časti sme plynulo prešli k sebareflexií a osobnému hodnoteniu.

Po kratšej prestávke prišla časť s prípravou na prezentáciu a ukončenie celého projektu. Lektorka Aďka pripravila prezentáciu Prezentácie. Vysvetlila, ako sa správať, aký postoj a prístup použiť, ako by mala vyzerať formálna stránka prezentácie. Mladé talenty dostali aj rýchlokurz etikety v oblasti zvolenia šiat na záverečnú konferenciu.

V závere stretnutia sme sa venovali kontrole dokumentácie a vytvoreniu záverečného vyúčtovania jednotlivých projektov. Nasledoval čas na kávu a čaj v príjemnej spoločnosti a vedenie voľnej diskusie.
Veríme, že naše nové mladé talenty využili tento čas efektívne, niečo nové sa naučili, a že tieto skúseností využijú aj ďalej vo svojom profesnom, ale aj súkromnom živote. 

Dizajn bez nazvu 17
Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania
a mládeže.