Objavujeme naše možnosti – Konferencia DigiSapiens

image 49

Dňa 26.2. sme mali možnosť zúčastniť sa konferencie DigiSapiens, ktorú organizovali naši priatelia z organizácie DigoQ. Témou konferencie boli panely o bezpečnosti na internete, zodpovednom správaní sa online či kritickom myslení. Prednášajúci boli Sandra Sviteková, Radka Kuřilová, Katarína Touquet Jaremová, Timotej Majerský, Nikeleta Šimonová a i.. Za Sytev bola zúčastnená Barbora, ktorá prezentovala činnosť ICM, Európske možnosti a príležitosti pre mladých a dobrovoľníctvo. Celkovo bola účasť okolo 100 osôb- stredoškolákov, vysokoškolských študentov či mladých pracujúcich. Prítomný boli aj pracovníci s mládežou a zástupcovia verejnej správy.

image 50
image 51