Bezpečne a bez nenávisti online

image 59

Dňa 20.11.2023 sa na Gymnázium v Považskej Bystrici v rámci projektu, zaoberajúceho sa prevenciou kyberšikany a nenávisti na internete s príznačným názvom: „Bezpečne a bez nenávisti online“, uskutočnili dva workshopy so skupinami žiakov z tried Sekunda a 2.C. Súčasťou týchto interaktívnych prednášok bolo viacero aktivít. Po predstavení základných informácií o projekte a jeho partneroch. Bolo potrebné zvýšiť aktivitu v triede, na čo výborne poslúžila úvodná aktivita zvaná „Energizer“. Neskôr bola po krátkom bloku teórie, predstavená aktivita „Eurotrain“, počas ktorej si študenti na vlastnej koži vyskúšali dôsledky predsudkov. Dôležitou súčasťou bolo aj vysvetlenie základných pojmov spojených s touto témou. Účastníkov zaujali taktiež videá slúžiace na vysvetlenie a ozrejmenie dôležitosti tejto problematike spracované zaujímavou formou. Nechýbala ani možnosť diskutovať, taktiež im boli ponúknuté riešenia, odporúčania ako sa správať v prostredí internetu, či veľmi dôležitá spätná väzba.

image 60
image 61
image 62
image 63
image 64
nivam 6