Poď do podnikania

Dňa 12. novembra sme usporiadali viacero workshopov pre študentov Gymnázia Kysucké Nové Mesto na témy „Poď do podnikania“. Hlavnou témou workshopov bolo priblížiť študentom prácu lokálnych úspešných podnikateľov a ich cestu k podnikaniu, aké sú riziká a hlavne rozdiely medzi podnikateľom a zamestnancom. Aj takto sme chceli prezentovať podnikanie v našom regióne a meste a motivovať mladých a tak podporovať aj podnikavosti. Dôležitou súčasťou workshopov bolo aj to, ako sa mladý uplatnia na trhu práce. Na workshopoch vystúpili aj dobrovoľníci z Estónska, ktorí sú v našom občianskom združení na rok cez Európsky zbor solidarity. Prezentovali svoje pracovné skúsenosti, svoju krajinu a situáciu na pracovnom trhu u nich, ale aj to prečo si na jeden rok vybrali Slovensko na svoju dobrovoľnícku službu.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.