Bezpečne a bez nenávisti online

11

Dňa 23.10.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Gymnáziu v Považskej Bystrici sídliacom na adrese ul. Školská 234/8. Tentokrát si rozličné informácie a zaujímavé aktivity mohla vyskúšať skupina 13 žiakov z triedy 1.B. Počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania žiaci mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus. Zapojili sa do rozličných aktivít, napríklad Eurotrain, aktivitu ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádzať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Nesmeli chýbať ani náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Žiaci sa počas aktivít zapájali veľmi aktívne, snažili sa spolupracovať, čoho následkom sa s nimi veľmi dobre pracovalo. 

20231023 105458
20231023 104931 4
image 12