Augustové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu

V pondelok 5. 8. sa konalo 20. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na zasadnutí si mladí poslanci zhodnotili aktivity, ktoré organizovali počas júla. Spolu s ďalšími poslancami sme začali plánovať aktivity na august a september. Počas augusta bude naďalej prebiehať projekt Letné kino, ktorý organizujeme vďaka podpore Nadácie EPH v spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto a Mestským kultúrno-športovým strediskom. Na prípravach a pomocných prácach sa zúčastňujú aj ďalší členovia KMMP a iní dobrovoľníci. Na Medzinárodný deň mládeže plánujeme spolu s mládežou športové aktivity, ktoré budú prebiehať na verejných športoviskách, ihriskách, ale aj v telocvični. Tento deň tak chceme osláviť pohybom a zábavou. Taktiež je naplánovaný Deň bublín. Ide o ďalší ročník akcie, ktorá je určená pre deti a mládež. Spolu s nimi budeme vytvárať megabubliny, k dispozícii bude fotostena, prítomná bude aj umelkyňa, ktorá maľuje na tvár, ďalej máme pre deti a mládež prichystané aj rôzne minisúťaže, za ktoré môžu získať malú odmenu. Na september máme prichystané ďalšie aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa športu.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a mestom Kysucké Nové Mesto.